Usnesení z volební schůze SK Sparta Kolín, z.s.

Foto: ilustrační

Redakce | 23.12.2015 | přečteno 1576x

Volební schůze SK Sparta Kolín, z.s. ze dne 4. 12. 2015

 

Usnesení:

 

1. Volební členská  schůze byla v celém průběhu jednání  usnášeníschopná.


2. Členská schůze bere na vědomí zprávu předsedy

   - přednesl Jan Balík

 

3. Členská  schůze schvaluje zprávu revizní komise

    - přednesl Jiří Biško

 

4. Členská schůze schvaluje změnu stanov včetně

    změny názvu na SK Sparta Kolín, z.s.

 

5. Členská schůze pověřuje výkonný výbor k provedení

    úkonů nutných k registraci stanov v souladu se

    Zákonem č. 89/ 2012 Sb. občanský zákoník.

 

6. Členská schůze volí členy výboru:

    Jan Balík, Jaroslav Bejlek, František Bílek, Milan

    Dudáš, Zdeněk Hervert, Čestmír Kaura, Jiří Truska

    Předseda výboru: Jan Balík,

   Místopředseda  výboru: František Bílek

 

7. Členská schůze volí členy revizní komise:

    Jiří Biško,  Pavel, Paseka, Luděk Špaček

    Předseda  revizní komise: Jiří Biško

 

8. Členská schůze bere na vědomí  zprávu

    představenstva FK Kolín, a.s. - přednesl Leoš Bešťák

 

9. Členská schůze bere na vědomí zprávu dozorčí rady

    FK Kolín, a.s. - přednesl Čestmír Kaura

 

10. Členská schůze ukládá:

      výkonnému výboru řešit personální změny orgánech FK Kolín, a.s.

 

11. Členská schůze přijímá  nové členy:

      Doležal Zdeněk, Dupák Jiří, Dupák Michal, Mareš

      Jaroslav, Noll Tomáš, Pluhař Michal, Šín Lubomír

 

Usnesení schváleno pro 33, proti 0, zdrželi se 2

 

 

                                             MUDr. Jan Balík 

                                            předseda výboru

 

Diskuze k článku