Výroční členská schůze

Foto: Tomáš Šulc

Tomáš Šulc | 21.11.2016 | přečteno 1091x

SK Sparta Kolín, z.s.

Výroční členská schůze se koná 9. 12. 2016-pátek

Začátek schůze: 16. 30 hod

Místo konání: klubovna na hřišti

Návrh programu výroční členské schůze:

1. Úvod

2. Organizační záležitosti-

-volba mandátové komise

- volba návrhové komise

- určení zapisovatele schůze

3. Zpráva předsedy Sparty Kolín, z.s.

4. Zpráva revizní komise Sparty Kolín, z.s.

5. Zpráva předsedy představenstva FK Kolín, a.s.

6. Zpráva dozorčí rady FK Kolín, a.s.

7. Diskuze k bodu 3. a 4.- Sparta Kolín, z.s

8. Diskuze k bodu 5. a 6.-FK Kolín, a.s.

9. Různé

10. Návrh usnesení členské schůze

12. Schválení usnesení členské schůze

13. Závěr

Diskuze k článku