SK Sparta Kolín, z. s. výroční členská schůze 9. 12. 2016

Foto: Tomáš Šulc

Tomáš Šulc | 22.12.2016 | přečteno 1016x

Výroční členská schůze schvaluje toto usnesení.

1. Členská schůze byla řádně svolána a usnášení schopná.

2. Členská schůze se řídila schváleným programem schůze.

3. Členská schůze vylučuje ing. Leoše Bešťáka ze SK Sparty Kolín, z. s. Členská schůze požaduje, aby výbor zajistil a zaslal řádnou písemnou informaci jmenovanému, jak mu ukládají stanovy.

4. Členská schůze bere na vědomí zprávu předsedy SK Sparta Kolín, z. s.

5. Členská schůze schvaluje účetní uzávěrku SK Sparty Kolín, z. s. za rok 2015

.

6. Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu SK Sparty Kolín. z. s. na rok 2017.

7. Členská schůze bere na vědomí zprávu představenstva FK Kolín, a. s.

8. Členská schůze schvaluje zprávu dozorčí rady FK Kolín, a .s.

9. Členská schůze ukládá výboru zlepšit výběr členských příspěvků. V případě opakovaného neplacení členských příspěvku postupovat nekompromisně dle stanov spolku.

10. Členská schůze bere na vědomí informaci o vybraných členských příspěvcích na dnešní schůzi. Bylo vybráno 3. 600.-Kč

Hlasování: 23-0-0

Diskuze k článku