žádáme Vás o úhradu členského příspěvku za jarní část fotbalové
sezóny 2018/2019. Platbu proveďte prosím nejpozději do 30. 4. 2019 buď bankovním převodem nebo v hotovosti na sekretariát klubu. V obou případech vám bude na požádání vystaven pokladní příjmový doklad.

Částka pro kategorii žáků činí 1 500,- Kč.
č. účtu: 20001-420281339/0800

var. symbol: 4895046703
specif. symbol: kategorie (např. U12)

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení hráče !!!
Jakékoliv dotazy k platbě příspěvků – Mgr. Vladimír Zeman
(tel: 724 125 375)